Hem

Välkommen 


Välkommen till GG Communication AB, en oberoende konsult inom ledarskap och kommunikation. Med mångårig erfarenhet från ledningsgrupper och styrelsearbete hjälper vi individer och team att tydliggöra tankar, idéer och strategier för att uppnå organisationens mål. Ibland är vår leverans en audit, ett strategidokument eller arbetsprocess och ibland ett kreativt koncept eller en komplett kommunikationsplan.

VÅR VISION:


Att bidra till utvecklingen av kompetenta ledare och organisationer med hög integritet, tydlighet och engagemang.

Vi gör det genom att kombinera dialog och data med kreativitet och nytänkande för att skapa tydlighet och tillit.

VÅRA KLIENTER:

Vi arbetar med individer, team och organisationer, verksamma inom FMCG, industri, teknik innovation, skog och finans. 

VÅR BAKGRUND

GG Communication AB startades som ett test i januari 2008 av Linda Paulsson. Testet gick ut på att se om duktig-flicka-syndromet kunde användas för egen vinning. Därav namnet Good Girl Communication. 

Vid den tiden hade Linda lämnat rollen som VP Communication i förpackningsindustrin, efter tidigare kommunikationstjänster i Sverige, Italien och Singapore. Med en examen i Corporate Communication och mångårig byråerfarenhet från England arbetar hon i dag tillsammans med ett brett nätverk av konsulter och experter inom ledarskap, kommunikation och kreativitet.